xem tuổi xây nhà năm 2019 cho tuổi đinh mão 1987 nam mạng

Xem tuổi làm nhà 2019 theo phong thủy tuổi nam Đinh Mão 1987

Năm 2019 gia chủ 33 tuổi (tuổi âm), nếu năm đó tiến hành xây nhà sẽ Phạm Kim lâu tử (Gây tai hoạ cho con của chủ nhà) Thông tin gia chủ: Năm sinh âm lịch:1987 (Nam Đinh Mão) Năm xây dựng:2019 (Kỷ Hợi) Xét 3 yếu tố: Tam Tai, Kim Lâu, Hoàng Ốc Tam