Xem đối tác hợp làm ăn với nữ Đinh Mão 1987

Những tuổi nữ đối tác làm ăn hợp phong thủy cho Đinh Mão 1987THÔNG TIN CỦA BẠN
Âm lịch: Đinh Mão – Mạng Nữ
Mệnh: Lộ Trung Hỏa (Lửa trong lò)

5 TUỔI CỦA ĐỐI TÁC HỢP LÀM ĂN VỚI BẠN NHẤT
2006 (nam) 2006 (nữ) 2007 (nữ) 1972 (nữ) 1979 (nam)
86% 86% 78% 76% 76%

 

5 TUỔI CỦA ĐỐI TÁC LÀ NỮ HỢP LÀM ĂN VỚI BẠN NHẤT
2006 (nữ) 2007 (nữ) 1972 (nữ) 1979 (nữ) 1980 (nữ)
86% 78% 76% 76% 76%

 

STT Năm Can chi Ngũ hành Nam Nữ
1 1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới chân núi) 40% 46%
2 1958 Mậu Tuất Bình Địa Mộc (Cây ở đồng bằng) 70% 70%
3 1959 Kỷ Hợi Bình Địa Mộc (Cây ở đồng bằng) 66% 66%
4 1960 Canh Tý Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) 72% 56%
5 1961 Tân Sửu Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) 56% 56%
6 1962 Nhâm Dần Kim Bạch Kim (Vàng pha bạch kim) 55% 71%
7 1963 Quý Mão Kim Bạch Kim (Vàng pha bạch kim) 21% 27%
8 1964 Giáp Thìn Phú Đăng Hỏa (Lửa ngọn đèn) 46% 46%
9 1965 Ất Tỵ Phú Đăng Hỏa (Lửa ngọn đèn) 56% 50%
10 1966 Bính Ngọ Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) 40% 46%
11 1967 Đinh Mùi Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) 46% 46%
12 1968 Mậu Thân Đại Dịch Thổ (Đất thuộc một khu lớn) 56% 56%
13 1969 Kỷ Dậu Đại Dịch Thổ (Đất thuộc một khu lớn) 62% 46%
14 1970 Canh Tuất Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) 75% 75%
15 1971 Tân Hợi Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) 31% 47%
16 1972 Nhâm Tý Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu) 70% 76%
17 1973 Quý Sửu Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu) 30% 30%
18 1974 Giáp Dần Đại Khê Thủy (Nước dưới khe lớn) 46% 40%
19 1975 Ất Mão Đại Khê Thủy (Nước dưới khe lớn) 46% 52%
20 1976 Bính Thìn Sa Trung Thổ (Đất lẫn trong cát) 52% 52%
21 1977 Đinh Tỵ Sa Trung Thổ (Đất lẫn trong cát) 56% 56%
22 1978 Mậu Ngọ Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) 66% 50%
23 1979 Kỷ Mùi Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) 76% 76%
24 1980 Canh Thân Thạch Lựu Mộc (Cây thạch lựu) 60% 76%
25 1981 Tân Dậu Thạch Lựu Mộc (Cây thạch lựu) 30% 36%
26 1982 Nhâm Tuất Đại Hải Thủy (Nước đại dương) 60% 60%
27 1983 Quý Hợi Đại Hải Thủy (Nước đại dương) 22% 16%
28 1984 Giáp Tý Hải Trung Kim (Vàng dưới biển) 45% 51%
29 1985 Ất Sửu Hải Trung Kim (Vàng dưới biển) 45% 45%
30 1986 Bính Dần Lộ Trung Hỏa (Lửa trong lò) 50% 50%
31 1987 Đinh Mão Lộ Trung Hỏa (Lửa trong lò) 72% 56%
32 1988 Mậu Thìn Đại Lâm Mộc (Cây trong rừng lớn) 76% 76%
33 1989 Kỷ Tỵ Đại Lâm Mộc (Cây trong rừng lớn) 60% 76%
34 1990 Canh Ngọ Lộ Bàng Thổ (Đất giữa đường) 56% 62%
35 1991 Tân Mùi Lộ Bàng Thổ (Đất giữa đường) 42% 42%
36 1992 Nhâm Thân Kiếm Phong Kim (Vàng đầu mũi kiếm) 61% 55%
37 1993 Quý Dậu Kiếm Phong Kim (Vàng đầu mũi kiếm) 5% 11%
38 1994 Giáp Tuất Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) 60% 60%
39 1995 Ất Hợi Sơn Đầu Hỏa (Lửa trên núi) 56% 56%
40 1996 Bính Tý Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe) 56% 40%
41 1997 Đinh Sửu Giản Hạ Thủy (Nước dưới khe) 60% 60%
42 1998 Mậu Dần Thành Đầu Thổ (Đất trên thành) 56% 72%
43 1999 Kỷ Mão Thành Đầu Thổ (Đất trên thành) 62% 68%
44 2000 Canh Thìn Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến) 41% 41%
45 2001 Tân Tỵ Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến) 31% 25%
46 2002 Nhâm Ngọ Dương Liễu Mộc (Cây dương liễu) 70% 76%
47 2003 Quý Mùi Dương Liễu Mộc (Cây dương liễu) 36% 36%
48 2004 Giáp Thân Tuyền Trung Thủy (Nước dưới dòng suối) 40% 40%
49 2005 Ất Dậu Tuyền Trung Thủy (Nước dưới dòng suối) 46% 30%
50 2006 Bính Tuất Ốc Thượng Thổ (Đất trên nóc nhà) 86% 86%
51 2007 Đinh Hợi Ốc Thượng Thổ (Đất trên nóc nhà) 62% 78%
52 2008 Mậu Tý Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) 50% 56%
53 2009 Kỷ Sửu Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét) 50% 50%
54 2010 Canh Dần Tùng Bách Mộc (Cây tùng bách) 66% 60%
55 2011 Tân Mão Tùng Bách Mộc (Cây tùng bách) 46% 52%
56 2012 Nhâm Thìn Trường Lưu Thủy (Dòng nước lớn) 46% 46%
57 2013 Quý Tỵ Trường Lưu Thủy (Dòng nước lớn) 10% 10%
58 2014 Giáp Ngọ Sa Trung Kim (Vàng trong cát) 61% 45%
59 2015 Ất Mùi Sa Trung Kim (Vàng trong cát) 71% 71%
60 2016 Bính Thân Sơn Hạ Hỏa (Lửa dưới chân núi) 50% 66%

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *