xem hướng nhà chung cư cho tuổi Đinh Mão

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nữ Đinh Mão 1987

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nữ) Bản mệnh: Đinh Mão – Lô trung hỏa (Lửa trong lò) Quẻ trạch: Khôn (Tây tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Tây

Hướng nhà phong thủy hợp tuổi nam Đinh Mão 1987

Gia chủ thuộc Đông tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch Thông tin cơ bản Gia chủ (Nam) Bản mệnh: Đinh Mão – Lô trung hỏa (Lửa trong lò) Quẻ trạch: Tốn (Đông tứ trạch) Luận giải Hướng nhà Hướng tốt (Đông